Przebudowa dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w Prabutach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lutego 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówień sektorowych, na: „Przebudowa dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w Prabutach”.

Termin składania ofert: 15.02.2021, do godz. 10.00