Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie nr 2/2022 dot. obciążania Zleceniodawców dodatkowym kosztem ponoszonym z tytułu art. 151(3) i art 151(11) Kodeksu Pracy

Za usługi świadczone w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela i święta PWKiC "PEWIK" Sp. z o. o. będzie obciążał Zleceniodawcę: zarówno kosztami wykonania usługi jak i dodatkowymi kosztami pracowniczymi jakie ponosi z tytułu udzielenia Pracownikowi/-om dnia wolnego za pracę w/w dni (art. 1513 i art. 15111 Kodeksu Pracy).

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 2/2022 dot. obciążania Zleceniodawców dodatkowym kosztem ponoszonym z tytułu art. 151(3) i art 151(11) Kodeksu Pracy

Zarządzenie nr 26/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień podprogowych

Zarządzenie nr 26/2021 Prezesa Zarządu PWKIC Pewik Sp. z o. o. w Prabutach z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień podprogowych.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 26/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień podprogowych

Zarządzenie nr 22/2021 Prezesa Zarządu

Zarządzenie nr 22/2021 Prezesa Zarządu PWKiC PEWIK Sp. z o.o w Prabutach z dnia 01.10.2021 r.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 22/2021 Prezesa Zarządu