Taryfa na wodę i ścieki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała Rady Miejskiej w Prabutach w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała NR VI/36/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Zmiana zasad naliczania opłat za wywóz nieczystości płynnych

Z dniem 1 czerwca 2018 roku następuje zmiana zasad naliczania opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: Zmiana zasad naliczania opłat za wywóz nieczystości płynnych

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PEWIK Sp. sp. z o. o.

Decyzja zatwierdzająca taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty na terenie działania w obrębie Miasta i Gminy Prabuty na okres trzech lat.