Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z dniem 6 grudnia 2021 roku zostaje wprowadzony Regulamin Udzielania Zamówień podprogowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o. o. w Prabutach.


Artykuły

Zaproszenie do składania ofert na przebudowę dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w Prabutach - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówień sektorowych, na: „Przebudowa dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w Prabutach”.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na przebudowę dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w Prabutach - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dz. nr 41/12 obręb 0002, jedn. ewid. 220704_4 82-550 Prabuty, ul. Koszarowa, Gmina Prabuty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówień sektorowych, na: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dz. nr 41/12 obręb 0002, jedn. ewid. 220704_4. 82-550 Prabuty, ul. Koszarowa, Gmina Prabuty”

Czytaj więcej o: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dz. nr 41/12 obręb 0002, jedn. ewid. 220704_4 82-550 Prabuty, ul. Koszarowa, Gmina Prabuty

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, ul. Koszarowa w Prabutach - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówień sektorowych, na: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dz. nr 24/58, 41/12 obręb 0002, jedn. ewid. 220704_4, 82-550 Prabuty, ul. Koszarowa, Gmina Prabuty”

Postępowanie unieważnione

Czytaj więcej o: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, ul. Koszarowa w Prabutach - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE