Taryfa na wodę i ścieki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PEWIK Sp. sp. z o. o.

Decyzja zatwierdzająca taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty na terenie działania w obrębie Miasta i Gminy Prabuty na okres trzech lat.

1 maja 2017 - 30 kwietnia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach informuje, że od 01.05.2017 do 30.04.2018 obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Ceny za m3 dostawy wody i odbioru ścieków w nowej taryfie wynoszą:

  • Woda – netto 3,83 zł, brutto 4,14 zł
  • Ścieki bytowe – netto 6,48 zł, brutto 7,00 zł
  • Ścieki przemysłowe – netto 9,83 zł, brutto 10,62 zł