PEWIK Sp. z o. o. w Prabutach

Struktura własnościowa

PEWIK Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, w której Miasto i Gmina Prabuty posiada 100% udziałów.

Kapitał zakładowy 6 245 400 zł

KRS Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy