PEWIK Sp. z o. o. w Prabutach

Dane firmy

Status prawny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma, pod którą spółka działa: Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWIK"

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 22 października 2002 r.

Numer KRS: 0000135996

REGON: 170349995

Adres: ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty

E-mail: sekretariat@pewik.pl