PEWIK Sp. z o. o. w Prabutach

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

22 czerwca 2021

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty na okres 36 miesięcy.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-179-155-2021-d-kr.html