PEWIK Sp. z o. o. w Prabutach

Przebudowa dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w Prabutach - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

26 sierpnia 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówień sektorowych, na: „Przebudowa dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w Prabutach”.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert: 4.09.2020 r. do godz. 10.00.