PEWIK Sp. z o. o. w Prabutach

1 maja 2017 - 30 kwietnia 2018

6 grudnia 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach informuje, że od 01.05.2017 do 30.04.2018 obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Ceny za m3 dostawy wody i odbioru ścieków w nowej taryfie wynoszą:

  • Woda – netto 3,83 zł, brutto 4,14 zł
  • Ścieki bytowe – netto 6,48 zł, brutto 7,00 zł
  • Ścieki przemysłowe – netto 9,83 zł, brutto 10,62 zł

Pliki do pobrania