PEWIK Sp. z o. o. w Prabutach

Świadczenie usług koparko-ładowarki

23 listopada 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług koparko-ładowarki”

Rodzaj zamówienia: usługa.