Rekonstrukcja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ulicy Sanatoryjnej i Kuracyjnej w Prabutach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówień sektorowych, na: „Rekonstrukcja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ulicy Sanatoryjnej i Kuracyjnej w Prabutach”.

Zmiany:

  • odpowiedzi na pytania z dnia 12 listopada 2020 roku
  • odpowiedzi na pytania z dnia 13 listopada 2020 roku