Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Prabuty, ul. Piaskowa - ul. Rypińska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2019

Zapraszamy do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  - zamówień sektorowych na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Prabuty, ul. Piaskowa - ul. Rypińska".

Rodzaj zamówienia: robota budowlana.