Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Planowane terminy przerwy w dostawie wody Miejscowości lub ulice w Prabutach, na których mogą nastąpić spadki jakości/ciśnienia wody Przyczyna

22 listopada 2022
godz. 08:00 - 13:00

ul. Jagiełły, blok nr 18 i 20

Prace remontowe na sieci wodnej w Prabutach

 

Najnowsze aktualności

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat obowiązywania taryfy oraz warunki ich stosowania na terenie miasta i gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Nowa stawka za zrzut ścieków

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2022 Prezesa Zarządu PWKiC PEWIK Sp. z o. o. w Prabutach z dnia 1.03.2022 r., z dniem 1 marca 2022 wprowadza się nową stawkę za usługi wg kalkulacji własnej (netto).

Zrzut ścieków za 1 m3 - 12,52 zł.

Czytaj więcej o: Nowa stawka za zrzut ścieków

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji podnoszenia ciśnienia w Kołodziejach oraz kotłowni zlokalizowanej na ulicy Ogrodowej w Prabutach, o mocy poniżej 50kwp

Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji podnoszenia ciśnienia w Kołodziejach oraz kotłowni zlokalizowanej na ulicy Ogrodowej w Prabutach, o mocy poniżej 50kwp".

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie w terminie do dnia 14.03.2022r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 14.03.2022r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

Czytaj więcej o: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji podnoszenia ciśnienia w Kołodziejach oraz kotłowni zlokalizowanej na ulicy Ogrodowej w Prabutach, o mocy poniżej 50kwp